Tausta

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee noin 700 henkilöä, yli 40 toimipisteessä ulkomailla sekä 16 toimipaikassa Suomessa.

Kehitysprojektin pääasiallisena liiketoiminnallisena tavoitteena on taata edellytykset Business Finlandin nykyisten ja tulevien palveluiden laadukkaalle toteuttamiselle tilanteessa, jossa Business Finlandin omaan toimintaan käytettävissä oleva rahoitus tulee todennäköisesti lähivuosina pienenemään.

Ratkaisu

Tuimme Business Finlandia ydinprosessien määrittelemisessä, kuvaamisessa ja analysoimisessa sekä kehitystiekarttojen laatimisessa.

Lopputulos

Kasvanut ymmärrys kehitystarpeista sekä konkreettiset ehdotukset toimenpiteistä.

  • Yhdenmukaiset kuvaukset ydinprosesseista.

  • Näkyvyys ydinprosessien pullonkauloihin ja ydinprosessien välisiin rajapintoihin.

  • Käsitys ydinprosessien keskinäisistä riippuvuuksista.

  • Yhdenmukaisesti laaditut tiekartat kunkin ydinprosessin tulevista kehitystarpeista (mm. resurssikäytön tehokkuus, digitalisaatiomahdollisuudet).

S_logo.svg

 

Laatupalaute-prosessin tehostaminen

Aitomation loi ratkaisun jonka ansiosta asiakaspalvelija voi keskittyä entistä enemmän asiakkaaseen ja laadunhallintaan. Tuloksena laatupalautteen käsittelyn tehostaminen, parempi työn tuottavuus ja parantunut työntekijäkokemus.

Lue lisää

OSTP_blue_rgb

 

Resurssien optimointi ja tuottavuuden parantaminen

Teollisen tuotannon optimointi paremmalla päätöksenteolla ja resurssien hyödyntämisellä - kohti 100 miljoonan euron liikevaihdon kasvutavoitteita

Lue lisää

Aloitetaanko?

Kumppanisi prosessikehityksessä, automaatioissa ja low-codessa.