PT

Yksi tiimi, kaksi eri lokaatiota

Kokemus ja osaaminen ovat onnistuneen konsultoinnin ja sovelluskehityksen avaintekijöitä. Low-code, AI ja muut uudet teknologiat ovat osaltaan haastavia, koska kokeneita osaajia on varsin rajallisesti saatavissa. Monesti kehityshankkeiden pullonkaulaksi muodostuukin osaajien löytäminen.

Hyvän asiakaskokemuksen avaimia ovat mm. asiakastuntemus ja asiakkaan syvällinen ymmärtäminen. Kehityshankkeen onnistumisen kannalta on olennaista, että kehitystiimi säilyy samana läpi projektin ja mahdollisuuksien mukaan jatkaa vielä jatkokehityksen aikana. Osaajapulan myötä näin ei kuitenkaan aina tapahdu, vaan osaajia kierrätetään hankkeesta toiseen, jolloin asiakasymmärrys ja hiljainen tieto menetetään.

Haluamme vastata tähän haasteeseen tarjoamalla uudenlaisen mahdollisuuden tuottaa laadukasta palvelua asiakkaillemme.

Kokeneita osaajia joustavasti

Portugali on panostanut Microsoft-teknologioiden osaamiseen jo vuosia ja osaamista onkin laajasti saatavilla niin Microsoft kuin OutSystems teknologioille. Meidän palvelumallimme yhdistää kokeneet suomalaiset osaajat ja Portugalin teknologiaosaajien paremman tarjonnan varmistaen joustavan ja nopean tavan resursoida hankkeita. 

Innovatiivinen toimitusmallimme varmistaa ratkaisun onnistumisen lisäksi myös asiakasymmärryksen muodostumisen ja asiakastiimien paremman pysyvyyden. Asiakastiimimme toimii paikallisesti Suomessa ohjaten työtä yhdessä asiakkaan kanssa.

Oma tiimimme Portugalissa tarjoaa asiakastiimille osaajat, jotka toteuttavat ratkaisun yhdessä tiimin kanssa. Omat työntekijämme Portugalin tiimistämme jatkavat yhdessä asiakkaan kanssa myös projektin jälkeen, kun siirrytään jatkokehitykseen ja asiakastukeen. Osaajat pysyvät mahdollisuuksien mukaan lähtökohtaisesti samoina ja osaaminen kumuloituu asiakastiimille, jolloin asiakkaiden monesti odottama asiakasymmärrys pääsee syventymään paremmin kuin perinteisellä mallilla. Osaajien saatavuus ei pääse muodostumaan pullonkaulaksi ja toimitusmallimme tuottaa parempaa asiakaskokemusta tinkimättä tutusta paikallisesta palvelusta.  

 

OS office