Firalogojpg

Rakentamisen palveluyhtiö Fira kaipasi sopimusneuvottelujen dokumentointiin ratkaisuja, joilla dataa pystyttäisiin hyödyntämään helposti työmaan eri prosesseissa, eikä se jäisi vain sopimusdokumentteihin. Koska asiakas ja ihmisten välinen vuorovaikutus ovat Firan toiminnan ytimessä, haluttiin aikaa näille vapauttaa dokumenttien pyörittelystä. Power Platform -kumppanin etsinnän tuloksena Fira löysi Aitomationin.

Aitomation ja Fira ovat kehittäneet yhdessä digityökalua, joka on tällä hetkellä tuotantopilotissa. Konkreettisia hyötyjä päästään tarkastelemaan pilotin loputtua. Firan Head of IT Jarmo Kärkkäinen kommentoi yhteistyötä:

“Yhteistyö on ollut sujuvaa ja olemme hakeneet ratkaisuja ongelmiimme yhdessä hyvässä hengessä.”

Jarmo Kärkkäinen, Head of IT, Fira

 

Projektissa on käytetty apuna Firan omaa digiratkaisujen kehitysmallia sekä Aitomationin ketterää kehitysmallia, joka osallistaa asiakkaan itse kehitystyöhön ja tuotosten arviointiin läpi koko projektin.

Ketterä kehitys soveltuu erityisen hyvin Microsoft Power Appsillä tehtävään low code -kehitykseen, sillä onhan tällä tavoin helppo ja nopea saada konkreettisia, asiakkaalle näkyviä tuloksia. Power Apps -kehityksessä on mahdollista saada aikaan toimiva sovellus viikoissa kuukausien sijaan. Kehitystyö eteneekin luontevasti syklinä, jossa vaihtelevat kehityssprintit, tuotosten läpikäynti ja kehitystyön tuotosten hienosäätö yhdessä asiakkaan kanssa.

Onko yritykselläsi tarve liiketoimintaprosessien tehostamiseen?

Ota yhteyttä myyntijohtajaamme Jari Jaatiseen:
+358 45 847 5050, jari.jaatinen@aitomation.fi

 


Onko yritykselläsi tarve liiketoimintaprosessien tehostamiseen, ota yhteyttä myyntijohtajaamme Jari Jaatiseen: +358 45 847 5050, jari.jaatinen@aitomation.fi

Submit a comment