Barona Horeca tarvitsi liiketoimintansa pääprosessiin eli rekrytointiin paitsi läpinäkyvyyttä, myös kehityskohteiden tunnistamista. Menetelmäksi valikoitui Aitomationin toteuttama prosessilouhinta, jonka avulla Barona pääsi rekrytointiprosessin pullonkauloista eroon ja löysi uusia käytäntöjä niin johtamiseen, turhien työvaiheiden karsimiseen kuin auditointiinkin.

1648723879151

Prosessilouhintaa voidaan hyödyntää kaikilla tietotyötä tekevillä aloilla, kuten vaikkapa taloushallinnon osto- ja logistiikkaprosesseissa. Prosessilouhinta perustuu analyktiikkaan, ja sen voi jakaa kolmeen vaiheeseen: valmisteluun, analyysiin sekä hyödyntämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään asiantuntijoista koostuva tiimi, prosessin tavoite sekä data, jota louhitaan. Analyysissa käytetään usein agilea eli ketterää ohjelmistokehitystä. Hyödyntämisessä priorisoidaan tulokset ja jalkautetaan ne konkreettisiksi toimenpiteiksi.

”Tulosten visualisointi auttoi toimihenkilöidemme sitouttamisessa ja ohjeistamisessa. Prosessilouhinnan myötä sekä työntekijä- että asiakastyytyväisyys ovat kohentuneet”, Barona Horecan operatiivinen johtaja Mika Fräntilä kertoo.

Aitomationin ja Barona Horecan yhteistyötä Fräntilä kuvaa helpoksi ja selkeäksi, ja projekti etenikin suunnitelman mukaisesti. Hän korostaa, että prosessilouhinnalla löydettiin tarkasti ne pisteet, joita parantamalla Barona voi nostaa liiketoimintansa pääprosessin tehokkuutta.

”Nykyään näemme prosessiemme viiveet, ja osamme puuttua niihin ennakoivasti. Aitomationille kiitos bisnesymmärryksestä sekä sujuvasta yhteistyöstä”, Fräntilä lisää.

 

Onko yritykselläsi tarve liiketoimintaprosessien tehostamiseen, ota yhteyttä myyntijohtajaamme Jari Jaatiseen: +358 45 847 5050, jari.jaatinen@aitomation.fi

Submit a comment

You may also like

Toimivampia dokumentointi-ratkaisuja ketterän kehitysmallin avulla
Toimivampia dokumentointi-ratkaisuja ketterän kehitysmallin avulla
22 toukokuuta, 2024

Rakentamisen palveluyhtiö Fira kaipasi sopimusneuvottelujen dokumentointiin ratkaisuja, joilla dataa pystyttäisiin hyödy...

Liiketoimintaprosessit tehokkaiksi prosessilouhinnalla
Liiketoimintaprosessit tehokkaiksi prosessilouhinnalla
22 toukokuuta, 2024

Prosessilouhinta on yksi Aitomationin paljon hyödyntämistä työskentelymalleista. Sitä voidaan käyttää laajasti kaikilla ...

Iteroivalla yhteistyöllä turvallisuutta koululaisten arkeen
Iteroivalla yhteistyöllä turvallisuutta koululaisten arkeen
21 toukokuuta, 2024

Aitomation teki tärkeää pioneerityötä Hämeenlinnan kaupungille Power Apps -toteutuksellaan. Ilppis Äppi helpottaa aamu- ...