Kokemuksia asiakasportaalin kehittämisestä Power Pages -työkalulla

Toteutimme asiakkaallemme vaativan Power Pages -pohjaisen liiketoimintaratkaisun. Projekti oli mielenkiintoinen ja keräsimme sen aikana paljon oppeja. Koen näiden oppien olevan arvokkaita varsinkin ensimmäistä Power Pages projektia tekeville henkilöille. Se innosti minut tiivistämään kokemuksemme tähän kirjoitukseen, sillä ajatuksella mitä olisin itse halunnut kuulla ensimmäiseen projektiin lähtiessä.

Ratkaisu

Aitomationin vakuutusalalla toimiva asiakasorganisaatio kaipasi sujuvuutta tiettyjen heidän asiakkaitansa koskevien prosessien hoitamiseen asiointiportaalin avulla. Projekti alkoi tammikuussa PoC-vaiheella, jossa varmistettiin, että Power Pages on oikea työkalu haluttujen lopputulosten aikaansaamiseksi, jonka jälkeen siirryttiin itse projektin toteutukseen.

Portaali suunniteltiin helpottamaan monivaiheisten pyyntöjen tekemistä asiakkaamme ja heidän omien asiakkaidensa välillä. Näiden pyyntöjen syöttämisen ja käsittelyn prosessi oli vaativa ja siinä on paljon yksityiskohtien ohjaamaa variaatiota. Tämä monimutkaisuus vaati tarkkaa projektin ohjausta ja kannusti pohtimaan eri teknisiä vaihtoehtoja.

Projektin tavoitteet

Tavoitteenamme oli kehittää ratkaisu, jossa käyttäjät voisivat täyttää useita erilaisia pyyntöjä yhdellä lomakkeella ja palata tarvittaessa muokkaamaan sitä. Ratkaisun tulisi myös auttaa strukturoimaan asiakkaiden pyyntöjä ja ohjata käyttäjiä syöttämään tiedot oikein mm. automatisoimalla laskentaa. Aiemmin pyynnöt koostuivat vapaamuotoisesta tekstistä ja liitteistä, joiden käsittely oli hidasta. Pyynnössä tarvittavat laskelmat tehtiin käsin ja ne olivat siksi hyvin alttiita inhimillisille virheille. Tämän lisäksi pyrimme tekemään portaalin mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta prosessin monimutkaisuus ei näkyisi käyttäjälle.

Tiimit

Aitomationin projektitiimissä oli kolme kehittäjää ja arkkitehti, jotka vastasivat teknisestä toteutuksesta. Itse toimin sekä projektipäällikkönä että Power Pages -kehittäjänä.

Asiakasorganisaatiolla oli neljän hengen projektitiimi, johon kuuluivat alan asiantuntijat sekä ratkaisun omistaja. Tämän lisäksi myös portaalin käyttäjät ovat olleet alusta asti aktiivisesti mukana testaamassa ja antamassa palautetta. Asiakkaamme vankan kokemuksen sekä käyttäjien palautteen avulla varmistimme, että ratkaisumme vastaisi heidän tarpeitansa ja sen myötä olemme jatkuvasti pystyneet parantamaan portaalin käyttökokemusta. 

Vinkkini Power Pages kehittäjille

Ennen tätä projektia olin mukana yhdessä isossa, vuosia kestäneessä, Power Pages toteutuksessa, jossa sain hyvän kokonaiskuvan portaalin kehittämisestä. Tämän projektin myötä huomasin kuitenkin miten paljon Power Pages -teknologia on kehittynyt sen jälkeen ja konfiguroinnista on tullut koko ajan helpompaa ja nopeampaa. Kynnys aloittaa Power Pages -kehittäjänä on mielestäni madaltunut uusien helppokäyttöisempien ominaisuuksien myötä.

Kuten tiedetään, teoria poikkeaa yleensä käytännöstä, joten listasin alle asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon ensimmäistä projektia tehdessä.

Do’s

  • Tutustu huolellisesti Power Pages -teknologiaan ennen projektia. Selvitä sen vahvuuksia ja heikkouksia jo ennen projektin aloittamista. On tärkeää ymmärtää, miten konfigurointi toimii, jotta pääset heti tehokkaasti alkuun. Tee oma ympäristö ja lähde rohkeasti kokeilemaan!
  • Vaikka Power Pagesin konfigurointi on hieman erilaista, kuin MDA ja Canvas Appien, sen logiikan ymmärtää nopeasti. Yllättävän suuri osa konfiguroinnista tehdään lomakkeiden metadatassa, joten sieltä kannattaa kurkata, jos asia ei tunnu löytyvän muualta.
  • Käytä ratkaisupaketteja ja DevOps julkaisuputkia, sillä nyt ne toimivat moitteettomasti portaalien kanssa. Niiden avulla pystyt automatisoimaan julkaisut ja pienentämään virheiden mahdollisuutta.
  • Ole tarkkana eri ympäristötyyppien kanssa – portaalit erääntyvät tietyissä ympäristötyypeissä, jos niitä ei käännä tuotantoympäristöiksi annetun ajan kuluessa. Suunnittele kokonaisuus etukäteen ja vältät turhan työn ja yllätykset.
  • Koodin kirjottamista ei kannata pelätä ja pienten koodinpätkien avulla saa helposti luotua logiikkaa sivustolle tai lomakkeille silloin kun on tarve laajentaa toiminnallisuutta portaalin perusominaisuuksien ulkopuolelle. Siksi suosittelen, että opettelet JavaScriptin ja CSS:n perusteet. Muista että voit hyödyntää Copilotia tässäkin. Se generoi näppärästi koodinpätkiä ja auttaa sinua ymmärtämään niitä.

Don’ts

  • Älä jää kehityksestä jälkeen! Power Pages kehittyy jatkuvasti, joten kannattaa pysyä ajan tasalla uusista ominaisuuksista ja seurata mahdollisia muutoksia aktiivisesti etenkin projektien aikana.
  • Älä aliarvioi asiakkaiden tarpeiden monimutkaisuutta. Suosittelen heti projektin alussa käymään läpi, mitkä ovat ratkaisun kannalta kriittisimmät toiminnallisuudet ja miten Power Pages vastaa niihin. Tärkeimmät kannattaa kokeilla PoC:lla ja varmistaa onnistuminen.
  • Älä pelästy, jos tieto ei päivity reaaliajassa portaaliin. Power Pages -välimuisti päivittyy serverin päässä 15 minuutin välein. Huomioi että perustoiminnallisuudella tieto päivittyy Dataverseen heti, mutta pahimmillaan tieto tulee, näkyy takaisin Portaalissa vasta 15min päästä. Tämä on mahdollista ohittaa, mutta vaatii hieman huomiota.
  • Älä vaihda lomakkeiden nimiä usein. Power Pages liittää toistaiseksi vielä lomakkeet portaaliin nimen avulla ID:n sijasta, jolloin nimen vaihtaminen voi aiheuttaa koko lomakkeen häviämisen portaalista vieden siihen liitetyn koodin mukanaan.

Yhteenveto

Mielestäni Power Pages on monipuolinen työkalu, joka soveltuu hyvin asiakasportaaleihin ja muihin tilanteisiin, joissa sivustolla on paljon ulkoisia käyttäjiä. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, jos luovuutta ja osaamista sekä intoa koodaamiseen löytyy. Kannustankin kaikkia tutustumaan Power Pages teknologiaan ja juttelen mielelläni aiheesta lisää.

Submit a comment

You may also like

Prosessityön kautta kohti taloushallinnon tuottavuuden kasvua
Prosessityön kautta kohti taloushallinnon tuottavuuden kasvua
27 tammikuuta, 2024

Turva- ja talotekniikan maahantuoja- ja asiantuntijayritys Hedengren kaipasi apua taloushallinnon tehostamiseen. Yhdessä...

Prosessikehitys auttaa kokonaisvaltaisesti
Prosessikehitys auttaa kokonaisvaltaisesti
25 huhtikuuta, 2024

Tero Tomukorpi on leanista ja datasta innostuva konsultti, joka tuntee prosessien kehittämisen salat.

Rutiinitehtävien automatisoinnin hyödyt korostuvat pitkällä tähtäimellä
Rutiinitehtävien automatisoinnin hyödyt korostuvat pitkällä tähtäimellä
27 tammikuuta, 2024

Delta Autolla manuaalityötä vähennettiin automatisoimalla rutiinitehtäviä. Alkuun automaatioon luottaminen tuntui työnte...