Aitomaatti

Miten Aitomaatio voi auttaa sinua ja liiketoimintaasi?

Oletko CEO? CFO? Ehkä CIO, tai liiketoiminnan omistajana, kehittäjänä tai controllerina vastuussa tuotannosta tai hallinnosta?  Toimitko finanssialalla, tietoliikenneliikennebisneksessä, tai muussa toimialassa, missä transaktioita on paljon? Oletko vastuussa toimitusketjusta, jossa liikkuu paljon informaatiota?  

Aitomation voi auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi. Aitomationin palveluiden avulla voit automatisoida ja minimoida manuaalisen ja virhealttiin tietotyön liiketoimintaprosesseissasi uusien konfiguroitavien ja kustannustehokkaiden IT-alustojen avulla. Integroimalla tekoälyn, ohjelmistorobotiikan, pilvipalvelujen ja leanin tuomat keinot oman liiketoimintasi käyttöön. Rakennamme sinulle kilpailuetua nopeasti kehitettävillä, moderneilla ja yrityksesi bisnestarpeeseen räätälöidyillä ratkaisuilla.

Me autamme sinua:

Kiinnittämään bisnestavoitteet

Todelliset tulokset edellyttävät selvää tavoitetta. Oikea maali löytyy prosesianalyysin, Lean-ajattelun ja bisnestavoitteiden iteraation avulla. Ja samalla löytyvät bisneksesi todelliset uudet mahdollisuudet

Löytämään mahdollisuudet

Alustavan analyysin ja tavoitteen perusteella seuraava vaihe on kaivautua syvemmälle nykytilaan. Data-analyysi kertoo totuuden sekä liiketoimintasi mahdollisuuksista, että sen kipupisteistä.

Valitsemaan oikeat työkalut

Olet taatusti investoinut IT-ratkaisuihin jo riittävästi! Etsimme nykytilaan sopivat parhaat ratkaisut. Tavoitteena kevyesti konfiguroitavat alustat, jotka palvelevat sekä olemassolevaa, että jatkokehitystä.

Automatisoimaan tietotyön

Todelliset tulokset vaativat implementaatiota, IT-ratkaisujen konfigurointia ja lopullista käyttöönottoa organisaatiossa. Luonnollisesti myös toteutamme työn. Pitäen mielessä hankkeelle kiinnitetyt bisnestavoitteet.

Tähtäimessä 3-12 kuukauden takaisinmaksu investoinnillesi

Lähdemme liikkeelle prosessien liiketoimintatavoitteista. Kun tavoitteet on ymmärretty, katsotaan prosessia loppuasiakkaan perspektiivistä ja sen jälkeen data-linssin läpi. Informaatiovirran ymmärtäminen on avain hyvin toimivaan prosessiin. Analyysin pohjalta prosessi suoraviivaistetaan, automatisoidaan ja määritetään ihmisen ja koneen työnjako.  

Automaation, tai paremminkin aitomaation toteutus perustuu käyttötapausten perusteella optimoituihin työkaluvalintoihin ja moderneihin nopean kehityksen alustoihin - samalla vahvasti hyödyntäen jo käytössä olevia IT-ratkaisuja.

Rakennamme mahdollisuuksia liiketoimintasi jatkuvalle kehittämiselle ja maksimoimme jo tehtyjen investointien hyödyt.

Kerromme
mielellämme
lisää.


+358 40 501 4700
+358 40 841 0771

pasi @ aitomation.fi
petri @ aitomation.fi